logo

AVRUPA-ASYA PASİFİK HAVACILIK GÜVENLİĞİ FORUMU YAPILDI

Avrupa-Asya Pasifik Havacılık Güvenliği Forumu, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ve Singapur Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde Paris’te düzenlendi.

“Tehditlerin ve risklerin değerlendirilmesi”, “Güvenlik teknolojileri ve innovasyon”, “Güvenlik eğitimi ve kültürü” ve “Siber güvenlik ve yıkıcı teknolojiler” başlıkları ile dört ayrı oturumda gerçekleştirilen foruma, Türkiye’den SHGM, EGM, DHMİ, TAV, TAV Fraport ve STM temsilcilerinden oluşan bir heyetle katılım sağlandı.

Avrupa sivil havacılığına yönelen son tehditler ile Asya Pasifik Bölgesi’nde riskler ve devletlerin havacılık güvenliğinde ortaya çıkan zorlukları aşmak için uyguladığı tedbirlerin ele alındığı ilk oturumda, SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanı Serdar Karabulut tarafından “Kara Tarafı Güvenlik Tedbirleri” konusunda bir sunum yapıldı. Bu kapsamda Türkiye’nin kara tarafı güvenlik tedbirleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’na yönelik terör saldırısı ve saldırı sonrasında havaalanında alınan tedbirler, kurumlar arası iletişim ve işbirliği konularında ülkemizin tecrübeleri paylaşıldı.

“Güvenlik teknolojileri ve innovasyon” başlıklı oturumunda, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte havacılık güvenliğinde yaşanan operasyonel zorluklar masaya yatırılarak, Güvenlik teknolojisi alanında Avrupa’daki gelişmeler, Havacılık güvenliğini destekleyen teknolojiler ve havacılık güvenlik ekipmanları gibi konular değerlendirildi. Güvenlik eğitimi ve kültürü bağlamında havacılık güvenliğini ulusal ve kurum düzeyinde daha da güçlendirecek araçların değerlendirdiği oturumun yansıra siber güvenlik ve yıkıcı teknolojilerin havacılık güvenliği üzerindeki etkileri üzerinde de duruldu.

Foruma Avrupa’dan Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere ile Asya-Pasifik bölgesinden Japonya, Lao, Miyanmar, Yeni Zellanda, Singapur, Salomon Adaları ve Taylandın yanısıra havalimanı işleticilerinin yanısıra EASA ve EUROCONTROL gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Share