logo

SHGM, ISO 27001 SERTİFİKASI ALDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), bağımsız belgelendirme kuruluşlarının denetiminden başarı ile geçerek ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesini almaya hak kazandı.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi; kurumların bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini veya kullanılabilirliklerini sağlamak amacı ile kurdukları bilgi güvenliği yönetim sistemini belgelendirmek amacıyla veriliyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, SHGM Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm iş ve işlemlerinin ISO 27001 standardına uygun yürütüldüğü belgelendi.

Alınan sertifika kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün ilişkili tüm kurum, kuruluş ve şahısların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlanması, bilginin kullanılabilirliği, bütünlüğünü ve gizliliğinin korunması, bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, güvenilirliğinin ve marka imajının korunması, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulanması, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerinden ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerinin sağlanması, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltılması ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesinin korunmasını ve iyileştirilmesi konusundaki hizmetlerde ilgili standartlara uygunluğu sağlandı.

Share