logo

THY GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU

Türk Hava Yolları’nın 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14.30’da yapılacak.

Türk Hava Yolları’nın KAP’a yaptığı bildirime göre, 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14.30’da Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirilecek.

THY Genel Kurulu Gündemi şöyle:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2018 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4. 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2018 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine
sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Arzu Akalın’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Fatmanur
Altun’un bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsmail Gerçek’in istifası suretiyle münhal
bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mithat Görkem Aksoy’un Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim
Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince
Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya
menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
12. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış.

Share