logo

DHMİ PERSONELİ İÇİN HAYATİ DEĞİŞİKLİK!

dhmi_1

DHMİ personelinin görevde yükselmesinde ve unvan değiştirmesinde uygulanan yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi.

Personelin görevde yükselmesinde ve unvan değiştirmesinde uygulanan kurallarda yapılan ve dün yürürlüğe giren değişiklikler şöyle:

**Görevi yürütemeyecek durumda oldukları raporla belgelenen personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde olmayan pozisyonlara atanmasında, atama yapılacak pozisyonun ilgilinin durumuna uygun olup olmadığına değil, DHMİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına bakılacak.

**Şube müdürlüğü (elektronik) kadrolarına atanacaklarda, diğer şube müdürlüklerine atanmada aranan şartların dışında ayrıca, ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olmak şartı da aranacak.

**Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında görev yapmış olan lisans mezunları da diğer şartları taşımaları halinde Uzman ve Uzman Yardımcısı pozisyonlarına görevde yükselme suretiyle atanabilecek.

**Köprü Operatörü ve Apron Memuru olarak atanacaklarda, DHMİ Genel Müdürlük tarafından verilen ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak şartı artık aranmayacak.

**Teknisyen (uçuş kontrol) pozisyonuna atanacaklarda aranan “hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve bunu belgelendirmek” şartı yerine, “elektronik teknisyeni unvanında görev yapan personelden kuruluş içi uçuş kontrol eğitimini tamamlamak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 Class II kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek” şartı aranacak.

**Teknisyen Uçucu (Uçak-Helikopter-Hava araçları bakım) pozisyonuna atanacaklarda, eğitim şartı dışında; “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş geçerli hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek” şartı da aranacak.

Kuruluşun ihtiyacına göre

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna “teknik nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarından elektronik müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için ayrıca ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olmak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (j) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ö) bendinin (2) numaralı alt bendine “Hemşire,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Koruma ve Güvenlik Görevlisi,” ibaresi eklenmiş ve (s) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Teknisyen Uçucu (uçuş kontrol) pozisyonuna atanabilmek için elektronik teknisyeni unvanında görev yapan personelden kuruluş içi uçuş kontrol eğitimini tamamlamak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 Class II kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.”

“3) Teknisyen Uçucu (Uçak-Helikopter-Hava araçları bakım) pozisyonuna atanabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş geçerli hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki “durumuna uygun” ibaresi “Kuruluşun ihtiyacına göre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

APRON24.COM

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+2 = ?