logo

SHGM’DEN  YENİ BALON GENELGESİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kapadokya “Balon Uçuş Sahası” dışında Türkiye’nin diğer bölgelerindeki balonculuk faaliyetlerini mercek altına alan bir genelge yayınladı.

Genelgede Kapadokya dışındaki bölgelerde balon uçuşlarının turistik amaçlı olarak yaygınlaştırılması, başvuru yapılan bölgelerin incelenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması adına uyulması gereken kurallara dikkat çekildi.

“Kapadokya Balon Uçuş Sahası Dışındaki Bölgelerde Yapılacak Uçuşlar Hakkında” başlıklı genelgede,
“Bu kapsamda ilgili başvuru sahiplerinin Genelgede belirtilen süreci takip etmeleri ve gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu Genelge, Kapadokya balon uçuş sahası dışında balon uçuşu gerçekleştirilmesi için başvuru yapılan bölgelerin incelenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması konularının düzenlenmesi ve balonculuk faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yayınlanmıştır. Bu kapsamda bahse konu başvuruların izleyeceği süreç aşağıda açıklandığı gibidir” denildi

1) BAŞVURU

Tüzel ya da özel kişilerce yapılacak başvuru; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanan ve bu Genelge Ek’inde bulunan başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak Balonculuk Faaliyetleri Koordinatörlüğünün aşağıdaki adresine resmi yazı ile gönderilmesi ile başlar. Yazı ekinde ilgili Valilik ve Belediyenin; güvenlik, kültür, tarih ve imar açısından ve bölgeye has diğer hususlar bakımından uygun görüş yazıları yer alır. Bununla birlikte Meteoroloji Müdürlüğünden uçulması planlanan bölgeye ilişkin son 3 (üç) yıla ait hakim rüzgar şiddetine ve yönüne ait alınacak gerekli bilgi ve belgeler de yazı ekine ilave edilir. Başvuru sırasında izlenecek yola ait tüm süreçleri içeren akış şeması bu Genelgenin Ek’inde yer almaktadır.

2) SHGM İNCELEME İŞLEMLERİ

2.1. Ön Değerlendirme: Yapılan başvurular Balonculuk Faaliyetleri Koordinatörlüğü bünyesindeki teknik ekipler tarafından balon uçuşuna doğrudan ya da dolaylı etki edebilecek; meteorolojik geçmiş, rüzgâr durumu, arazi durumu ve kullanımı gibi hususlarda değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda başvuruya ait bölgeye ilişkin bir ön rapor hazırlanır.

2.2. Yerinde İnceleme: Ön değerlendirme aşamasında bölgenin balon uçuşuna uygun değerlendirilmesi durumunda ve gerekli görülmesi halinde teknik ekipler tarafından başvuruya ait bölge gerçek koşulların görülebilmesi için yerinde incelenir ve inceleme sonunda bir rapor düzenlenir. Ön değerlendirmede veya yerinde yapılan incelemede uygunsuzluk tespiti halinde ilgiliye gerekli cevap verilir.

2.3. Koordinasyon: Yerinde incelemeye müteakip sunulan raporun olumlu değerlendirilmesi durumunda, bölgede herhangi bir tahdit olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla ilgili askeri ve sivil kurum ve kuruluşlar ile koordine kurularak, uygunluğa ilişkin görüşler alınarak değerlendirilir.

2.4. Sonuçlandırma: Tüm aşamaların olumlu değerlendirilmesi durumunda başvuru sahibine bölgenin balon uçuşuna uygun olduğuna ilişkin bilgi verilir. Aşamalardan herhangi birinde sonucun olumsuz çıkması durumunda başvuru sahibine, başvuruya konu bölgenin sıcak hava balonu ile uçuşa uygun olmadığına ilişkin bilgi verilir.

3) RUHSATLANDIRMA AŞAMASI

3.1. Balon uçuşu: Balon uçuşu yapılmak istenen bölgede ticari bir işletme kurulmasının planlanması durumunda Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatı hükümleri geçerlidir. Buna ilişkin müracaatlar da yine Balonculuk Faaliyetleri Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Bu kapsamdaki müracaat, değerlendirme, ön izin, denetim ve ruhsatlandırma işlemlerine ait tüm süreçler bahse konu Talimat kapsamında gerçekleştirilir. İşletme kurulumuna ilişkin taleplerin değerlendirilme süreci, bölgenin balon ile uçuşuna uygun değerlendirilmesini müteakip başlatılır.

3.2. Ruhsatlandırma süreci: Bu süreçte yapılması gerekenleri içeren sürecin ayrıntıları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanan Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatında belirtilmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

   Bilal EKŞİ 
Genel Müdür

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+10 = ?