logo

THY’DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI !

Türk Hava Yolları Nisan ayında yapılacak olan genel kurul için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Genel Kurulun 6 Nisan Pazartesi günü yapılacağı belirtilirken, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak için, hissedarlar toplantıya davet edildi.

thy_genel

EK GÜNDEM MERAK KONUSU OLDU

Türk Hava Yolları’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu; ekli gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu’nu 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 14.00′ de, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2014 yılına ilişkin finansal tabloları, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır” denildi.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+8 = ?