logo

ÜNİVERSİTELİLERE PİLOT OLMA ŞANSI!

Hava Harp Okulu, üniversitelerin 3 ve 4’ncü sınıflarından öğrenci alımı için ilan yayımladı.

En fazla 23 yaşında olanların başvuruda bulunabileceği Hava Harp Okulu öğrenci alımı sürecinde, halihazırda okumakta oldukları bölüme yerleştikleri LYS MF-4 puanlarını barajı geçmek için kullanacak olan adaylar, bu aşamaların ardından diğer sürece geçiş yapacak. Kazanan öğrenciler, Hava Harp Okuluna üçüncü sınıftan itibaren devam edecek. Peki, pilot olma şansını elde edecek üniversite öğrencilerinin Hava Harp Okulu başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar
Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarından öğrenci alma kararı veren Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu bünyesinde pilot yetiştirecek. Üniversitelerin üç ve dördüncü sınıflarından sayısal bölüm öğrencilerinin başvurabileceği hava harp okulunda, boy ve LYS MF-4 puanı ön koşullar arasında yer alacak. Bu koşulları taşıyan öğrenciler, sonraki aşamalara geçiş yapabilecek. Peki, Hava Harp Okulu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, MSÜ Hava Harp Okulu başvuru işlemleri

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Üniversitelerin üç ve dördüncü sınıflarında okumaya devam eden kız ve erkek öğrencilerin 9-24 Ekim tarihleri arasında başvurabileceği Hava Harp Okulu, başvuruda bulunan adayların transkriptlerini inceleyecek. İncelemenin ardından LYS MF-4 puanı, adayların barajı aşıp aşmaması kriterinin belirlenmesinde önem arz edecek.

Öğrenciler Harp Okulu içerisinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim alacak.

Başvuru yapabilecek olan öğrencilerin bölümleri ise şunlar olacak;

Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Adayların bu bölümlere DGS ile geçmemiş olması ve derslerden en az 110 AKTS ile geçmiş olmak koşullar arasında yer alacak.

Geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinde 2 dersten fazla alttan dersi olmamak ve kredi ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53,33 olmak (Öğrenci adaylarının ders intibakları ve transkriptleri Hava Harp Okulu Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilecektir. Başvuran adaylardan okudukları bölüm veya aldıkları dersler Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmayanların başvuruları reddedilecektir.) bir diğer gündem koşul olacak.

GENEL KOŞULLAR NELER OLACAK?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Başvuru tarihi itibarıyla gün ve aya bakılmaksızın Tablo-2’de belirtilen yaş sınırları içinde olmak,
(3) Başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamış olmak.
(4) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak.
(5) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

(a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, (ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

(d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

(e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

(6) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

(7) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.

(8) Bir askerî okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

(9) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

(10) Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak.

(11) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık kriterlerine sahip olmak.

(12) Yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

(13) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair
Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

(14) Giriş koşullarını taşımadıkları tespit edilenler ile yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır,

(15) Yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

(16) İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 09-24 Ekim 2018 Saat: 16:00’a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır. Adaylar başvuru esnasında, öğrenim gördükleri üniversitelerden alacakları (onaylı ve mühürlü) “öğrenim belgesi (Transkript)”ni jpeg formatında tarattıktan sonra başvuru ekranındaki eğitim bilgisi bölümünde bulunan “diploma yükleme” butonuna tıklayarak yükleyecektir. Adaylar, belgenin uygun şekilde yüklendiğinin kontrolünü “diploma görüntüle” butonuna basarak yapacaktır. transkriptini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

0 0 vote
Article Rating

Share
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments